Årets første medlemsmøte

Senior Norge Bærum logo

Seniorboliger i Bærum. Muligheter og kommunal interesse.

Bente Holt Håkonsen og Sturla Strandly:  Presentasjon av prosjekter og hvordan seniorboliger kan og bør være, samt diskusjon om muligheter i Bærum.
Dato: Tirsdag 6. feburuar
Tid:   kl. 18:00
Sted: Sandvika Seniorsenter – Kommunegården
Adresse: 
    Arnold Haukelandsplass 10
    Sandvika
Begge foredragsholderene er aktivt engasjert i utvikling og bygging av seniorboliger og har to prosjekter under utvikling.

Gratis entré. 

Program:

– Kunstnerisk innslag ved Musikk- og Kulturskolen i Bærum
– Presentasjon av dagens tema
– Informasjon om aktuelle saker
– Enkel servering
                                                      Styret i Senior Norge  Bærum
For mer infornasjon: https://askerogbaerum.seniornorge.org