Årsmøte 2018 med foredrag og kulturell underholdning.

Program:

– Kunstnerisk innslag ved Musikk- og Kulturskolen i Bærum

– Presentasjon av dagens tema: Hørselen – vår viktigste sans?

Anne Frodahl, pensjonert ped.psykologisk rådgiver i Bærum kommune

– Årsmøte

– Enkel servering

Vel møtt.