Leve hele livet

Kjære Åse Michaelsen, takk for ditt utmerkede innlegg på Senior Norges møte i dag. Dessverre måtte du gå før jeg fikk snakket med deg – derfor dette brevet.
Av Axel Wannag leder Senior Norge Asker sendt 30.05.2018

For det første skal departementet ha stor ros for «Leve hele livet». Jeg mener det er et av de aller beste offentlige dokumenter jeg har lest (og jeg har lest mange).

Det er forbilledlig i den måten dere har innhentet informasjon om emnet på – ved aktivt å oppsøke «frontlinjen» i det saken gjelder og samlet informasjon direkte derifra. Utmerket med alle de eksemplene til etterfølgelse dere har samlet og planen om å spre slik god informasjon videre. Dessuten er det en glede at departementet endelig har skjønt at alle tiltak som settes ut i livet må ha med seg velfungerende følgeforskning. Jeg har sett for mange eksempler på at viktige tiltak blir satt ut i livet uten at myndighetene synes å ønske å lære noe som helst av hvordan de egentlig virker.

«Leve hele livet» tar for seg kvaliteten i eldrelivet og eldreomsorgen. Viktig som dette er, er det ikke det «store problemet» i fremtidens eldreomsorg. Det er kapasiteten. Som det ble nevnt på møtet legger kommunene allerede i dag ned sykehjemsplasser (og bygge badeland i stedet, som du sier), med ventelister av verdig trengende som resultat. Det er ikke «en plass når du trenger det» mange steder i dag. Kommunene påstår naturligvis at alle eldre får en «forsvarlig» omsorg (uten at de spesifiseres hva det er), men jeg tror vi kan være enig i at en verdig omsorg er det ikke.

Dessuten, vil sannsynligvis ikke en videre utbygging av sykehjemsplasser til alle trengende i fremtiden, være økonomiske bærekraftig. Omsorgsboliger skulle være et alternativ, men disse fungerer vel bare så lenge du ikke når den «høye alderdom» med sviktende mentale funksjoner.

Så spørsmålet henger der – hvordan kan vi på en bærekraftig måte ta vare på alle de høy-gamle som kommer? Jeg har ikke sett noen klare løsningsforslag på dette, men det er en del tanker om samlinger av de eldre i egne boligbygg med omsorgsservise. Omsorgsteknologi brukt med vett og forstand vil hjelpe noe (men fare er at mange kommunepolitikkere kan se teknologien som en «quick fix» på eldrebølgen). Og det er sikkert andre tanker der ute om problemet.

Jeg tror derfor at du snarest bør starte en ny utredning, etter modell av arbeidsmetoden til «Leve hele livet» hvor man søker opplysning på alle mulige nivå om hvordan vi skal få til en bærekraftig eldreomsorg med tilstrekkelig kapasitet. Kommunene tenker ikke, så vidt jeg kan se, i de banene – er det noen som tenker – så deles sannsynligvis ikke tankene, slik der fant at de gode tiltakene ikke ble delt i arbeidet med «Leve hele livet». Kommunen trenger et nytt inspirasjonsdokument for dette arbeidet og ditt departement er det rette sted for å utarbeide det nasjonale dokumentet for den kapasitetsmessige delen av eldreomsorgen.

Ta bare kontakt om du har behov – og husk at dette kapasitetsredet som du kan starte nå, vil være avgjørende for hvilken kapasitet i omsorgen Norge vil ha når din generasjon kommer i den høye alder en del år frem i tiden.