Medlems- og årsmøte 2018

 

 

Årsmøtet ble innledet med et veldig interessant foredrag av Anne Frodahl om hørsel og problemene ved nedsatt hørsel. Hun representeret HLF (Hørselhemmedes landsforbund). Denne har 60 000 medlemmer og 200 lokallg. Hver torsdag mellom kl. 12 og 14 kan man få råd og veiledning av en av foreningens representanter i Sandvika Seniorsenter i Kommunegården.

Det første man mister er gresshoppenes og småfuglenes lyder. Man merker det ikke selv, det er gjerne omgivelsene som først oppdager at man begynnere å høre dårlig.

Årsakene til tap av hørsel er tiltagende alder, skader som følge av høyt lydnivå gjennom et langt liv og genetiske, medfødte, årsaker.

Som nyfødt hører man særdeles godt, fra 20 – 20 ooo hrz. Med tiltagende alder er man nede på 50 – 8 000 hrz.

Nedsatt hørsel medfører ofte inskrenkning av ens sosiale liv. Man klarer ikke å følge med på samtaler når det er mange i rommet, man har dårlig utbytte av teaterforestillinger og man har problemer med å kunne bestemme hvor lyden kommer fra. Man har problemer med å oppfatte barne- og kvinnestemmer, hører ikke telefon og dørklokker og må ha radio og TV høyt på.

Det blir lett misforståelser og man opplever at «folk» mumler så mye. Et betydelig problem når man begynner å høre dårligere er omgivelsenes manglende forståelse og kunskap. Problemet medfører ofte irritasjon og aggresjon hos begge parter.

Dette gjør at man unngår sosiale aktiviteter og lett isolerer seg og blir ensom. En konsekvens av dette kan være at man utvikler demens raskere fordi man bruker hjernen mindre.

I dag er det blitt mer og mer vanlig med teleslynger i offentlige rom. Dette forutsetter bruk av høreapparat som er laget for dette.

Høreapparat dekkes av NAV. Mange opplever det svært utfordrene å venne seg til bruk av høreapparat. Utrolig mange har disse liggende i en skuff.

Man må begynne gradvis, f. eks. 1 time pr. dag og så utvide brukstiden skrittvis.

Alti alt et tankevekkende foredrag om et viktig og svært utbredt problem.

Deretter fulgte årsmøtet. Se egen sak: Protokoll fra årsmøtet 2018.