Medlemsmøte 11. september 2018

Helsedirektoratet innfører Kjernejournal

Kjernejournal er kanskje det vikgitgste dokumentetet ditt. Men Datatilsynet har også meninger om denne. Hør hva Rune Røren, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse. Ansvarlig for innføring av kjernejournal i helsevesenet, har å si om dette.

For deg kan kjernejournalen i beste fall være foreskjellen på liv og død i en krisesituasjon.

Hva er kjernejournal?.

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Rask tilgang til viktige opplysninger. Det kan redde liv!

Tid:   kl. 18:00

Program:        

– Kunstnerisk innslag ved Musikk- og Kulturskolen i Bærum – Informasjon om aktuelle saker

– Presentasjon av dagens tema

– Enkel servering

Gratis entré. 

Sted: Sandvika Seniorsenter – Kommunegården, Adresse: Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika