Møtereferat 13. november 2018

 

 

 

Vår vane tro innledet vi møtet med en opptreden av Andreas, elev ved
Bærum Kulturskole og hans lærer Dag Runde.

Det ble spilt to stykker Andalusisk gitarmusikk til stor glede for forsamlingen.

 

 

 

 

Møtet ble annonsert med tittelen Eldre i trafikkulykker. Dessverre var fremmøtet svært begrenset. Det ble påpekt at tittelen og det dårlige været nok kunne være ansvararlig for dette. Etter møtet ble det fremhevet at dette hadde vært morsomt, svært lærerikt, interessant og nyttig og var fjernt fra tittelen.

Det var ingen kritikk av eldre sjåfører i trafikken som man kunne forventet. Snarere tvert i mot. Dog ble det understreket at eldre reagerer senere og trenger mer tid til å takle trafikksituasjoner. De må derfor ta høyde for dette.

Det ble gitt en grundig gjennomgang av riktig bilbeltebruk. Her var det mye å lære. Tykke vinterklær f. eks. medfører redusert bilbelteeffekt som kan medføre alvorlige konsekvenser.

Manglende sikring av løse gjenstander i bilen kan utgjøre alvorlig risiko i en kollisnjonssituasjon

Eldre synes å ha større problemer enn yngre, som fotgjengere, ved kryssing av vei og ved svinging til venstre ved bilkjøring. Forhold å tenke på når man beveger seg ut i trafikken!

Besteforeldre med barnebarn i bilen og sikring av disse ble også viet oppmerksomhet. Uvitenhet eller manglende kunskap om dette utgjør en fare de fleste av oss kanskje ikke har tenkt så mye på, fordi det har vært lite fokus på dette i media.

Eldre kjører mindre enn de gjorde i yngre år. Dette kan medføre reduserte ferdigheter. Det er derfor viktig å aktivt holde ferdighetene ved like.

Det ble understreket at eldre ikke er en homogen gruppe. Det er store individuelle forskjeller både fysisk, mentalt og ferdighetsmessig.

Her var det så mye å diksutere og å lære at det var stor interesse for å legge opp til et nytt møte om eldre og trafikk ved en snere anledning.

Det manglende fremmøte kan kanskje sees på som en bekreftelse på eldres vegring mot å kjøre bil på våte mørke høstkvelder?