Referat fra møtet 11. september 2018

Tema for møtet var kjernejournal ved Rune Røren, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse. Ansvarlig for innføring av kjernejournal i helsevesenet.

Møtet ble innledet med en trekkspillkonsert ved Tarik Mesic, Bærum kulturskole. Han ble norgesmester i trekkspill i sommer. Imponerende å se virtuos fremføring på trekkspill av en så ung og dyktig trekkspiller. Deretter fikk vi en engasjerende innføring i kjernejournalens hensikt, funksjon og innhold. Tilhørerne satt som tente lys, intenst lyttende. Underveis ble det fremført mange spørsmål. Det var tydelig et tema var av stor interesse. Mange hadde satt seg inn i kjernesjournalen på forhånd.

Interesserte som vil vite mer om Kjernejournalen kan gå inn på nettsiden Helsenorge.no,

Møtet ble avsluttet med generell informasjon om Senior Norges engasjemang i samfunnsdebatten og vår deltagelse i Helsedepartementes arbeide med ny helseplan 2025-2035.. 

Styret satt igjen med inntrykk av at det hadde vært et interessant og givende møte.

Neste møte finner sted den 13. november. Forventet tema er Eldre i trafikkulykker. Hvilken betydning har trafikkulykkekreftene på skadeomfanget på seniorer, bruk av sikkerhetsutstyr, sykdom, og trafikkadferds innflydelse på skadeomfanget til eldre ved trafikkulykker?