Årsmøte 2019 med foredrag om Bestefar i Ville Vesten, Referat

 

 

Møtet ble også denne gangen startet med et musikkstykke presentert av Musikk og Kulturskolen i Bærum. Denne gangen var det en strykekvartett som leverte med stor innlevelse.

 

 

 

Deretter fulgte Pelle Nilssen med et kåseri om hvordan det var å lete opp sin bestefar i USA, som ingen hadde hørt fra etter at han forlot Norge for over 100 år siden. Det var et møysommelig arbeide med mange blindspor og mye frustrasjon, men med god hjelp fra andre slektsforskere, særlig i USA lyktes han til slutt med å finne bestefarens gravsted. Et interessant og spennende arbeide når man er interessert i slektsforskning. Det viser seg at det er mange likesinnede der ute som er villige til å hjelpe. Så med med god hjelp er det utrolig hva man kan få til.

Pelle Nilssen har skrevet bok om dette arbeidet. Denne kan kjøpes ved henvendelse til ham på pellenilssen@me.com.

 

Deretter fulgte årsmøtet med gjennomgang i henhold til standard dagsorden. Som angitt i saksdokumenter og på nettsiden ble det ikke valgt nytt styre da lokallaget ikke har vært i stand til å rekruttere nye styremedlemmer. Etter 4 år som styre, syntes styret at det var på tide med «nye koster». Da dette viste seg umulig, ble styrets forslag om å legge lokallaget i dvale enstemmig godkjent. Forslaget om at  at styret i steden danner 3 prosjektgrupper som skal arbeide med følgende saker: Underregulering av pensjoner med tap av kjøpekrat, velferd for eldre/ensomhet og eldrebølgen «som sliter ut statskassen» ble enstemmig godkjent. Det vil også bli arbeidet for å finne kandidater  til nytt styre. Når dette lykkes vil lokallaget gjenoppstå. Kommunikasjon med medlemmen vil bli opprettholdt gjennom nettside og e-post.