Årsmøte 2019 med foredrag om Bestefar i Ville Vesten

Årsmøte

Program:      

– Kunstnerisk innslag ved Musikk og Kulturskolen i Bærum    

– Presentasjon av dagens tema

– Årsmøte

Dato: Tirsdag 12. mars

Tid:   kl. 18:00

Sted: Sandvika Seniorsenter –

  Kommunegården

Adresse:

Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika

Dagens tema er:

Bestefar i ville vesten

v/Pelle Nilssen

Historien om Henry Nelson som forsvant i Amerikas Ville Vesten appellerer til mange nordmenn, på grunn av den store emigrasjonen. Det var mange som dro og aldri lot høre fra seg, som Henry. Han var 18 og hun 22, da de giftet seg, ille nok! De fikk en sønn, Pelle Nilssens far. Henry forlot mor og barn i stor skam og under dramatiske omstendigheter i 1909 og dro til Montana. Familien hørte ikke fra ham igjen. Pelle Nilssen har søkt lenge og fant endelig spor, og etter hvert også graven. og ett eneste gjenlevende tidsvitne.

Pelle Nilssen er født og oppvokst på Karmøy. Han har det meste av sitt yrkesaktive liv arbeidet som journalist og redaktør; i dagsavisene Haugesunds Avis og Stavanger Aftenblad, og med tidsskriftene Reiseliv, Hotell, Restaurant & Reiseliv, Travel News. Han har også vært fylkesturistsjef for Rogaland og har arbeidet som rådgiver i reiselivsutvikling og innen informasjon/PR. 

Det blir anledning til kjøpe boken Bestefar i Ville Vesten

 

Gratis entré. 

Styret i Senior Norge  Bærum

For mer infornasjon:
https://askerogbaerum.seniornorge.org