Protokoll 2019

Protokoll fra Senior Norge, lokalavdeling Asker sitt medlemsmøte onsdag 26. juni 2019 kl. 12:00–14:15 på Frivillighetens Hus «Hasselbakken», Askerveien 47, Asker. 15 medlemmer var tilstede på møtet.

Saksliste

Sak 1. Velkommen

Axel Wannag, medlem av prosjektgruppen Senior Norge, Asker ønsket velkommen.

Sak 2. Erfaringer med arbeidet i eldrerådene i Asker, Røyken og Hurum

Medlemmene av eldrerådene i de tre kommunene ble invitert.

Spørsmål til diskusjon:

  • Ble vi hørt?
  • Hva fikk vi gjort?
  • Veien videre

Sak 3. Etablering av interimstyre i Senior Norge Asker

Følgende kandidater ble valgt til et interimstyre som konstituerte seg selv og fungerer frem til ordinært årsmøte kan avholdes mars 2020:

Gunnar Tveiten
Mona Nygaard
Jürg Kempf
Axel Wannag
Inger Johanne Arnet
Unni Kjellerød

I interimstyret inngår følgende funksjoner:

Leder, kasserer og sekretær, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.