Temamøte 5. februar 2019

Hva skal til for å vekke din entusiasme for Senior Norge?

Tid: kl. 18:00

Sted: Sandvika Seniorsenter – Kommunegården

Adresse: Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika

Senior Norges generalsekretær Knut Christian Høvik, vil fortelle om organisasjonens prioriterte saker, samarbeid med regjering og politikere, oppnådde resultater og fremtidsperspektiver. Betydningen og relevansen dette arbeidet har for deg som senior vil bli vektlagt.

I tillegg kommer Judith-Kari Adolfsen, BN-bank for å fortelle om sider ved Seniorlån som du kanskje ikke var klar over, og som en dag kanskje kan bli en god løsning for deg også.

Program:

  • Kunstnerisk innslag ved Musikk- og Kulturskolen i Bærum
  • Presentasjon av dagens tema
  • Informasjon om aktuelle saker
  • Enkel servering

Gratis entré. 

Styret i Senior Norge Bærum

For mer informasjon: https://askerogbaerum.seniornorge.org