Temamøtet 5. feburar 2019

Trandisjonen tro ble møtet begynt med et kulturelt innslag fra Kulturskolen i Bærum. Denne gang ved Nora Abbas som sang og spilte gitar.Hun fremførte to sanger med innlevelse og styrke.

Alle opptredener vi har hatt fra kulturskolen har vist en stor bredde og dyktige elever.

 

Deretter presenterte Knut Christian Høvik, Generalsekretær i Senior Norge, Senior Norges arbeide og målsetninger. Han refererte fra møter i departementene, bl. a. Finansdepartementet med innspill til statsbudsjettet 2020. Senior Norge har avgitt høringssvar på saker om seniorers rettigheter og om regjeringens og kommunenes forpliktelser overfor seniorene. Senior Norge er aktive i bestrebelsene for å sikre seniorene anstendig eldreomsorg, enten det er i sykehjem eller hjemmesykepleien

Det er også en orgnasisasjon som arbeider aktivt til beste for friske aktive seniorer som bidrar med avgjørende innsats for at Norge «skal gå rundt».

Han viste også til at altfor mange seniorer ikke vet hvilke rettigheter de har i samfunnet og at de ofte lider urett av denne grunn.

Senior Norge bistår med juridisk bistand til fremtidsfullmakter, testamenter og andre juridiske problemer som seniorerne har. De engasjerer seg også i samfunnsdebatten om temaer som vedrører seniorenes rettmesige plass i samfunnet..

Grunnet forfall fra BN-banks reperesentant gjennomgikk Knut Christian også presentasjonen om seniorlån. Hovedbudskapet var at sparepengene sitter i veggene i ofte nedbetalte boliger. For å kunne nyttiggjøre seg disse kan seniorlån være en god måte å få frigjort disse midlene til formål som å hjelpe barnebarn med bolig eller studier, ha mer penger å rutte med som penjonist og andre formål man måtte ønske. Problemet for senorer er at inntekten som regel er for lav til at bankene vil gi lån til seniorer. BN-bank og 3 andre banker opererer med seniorlån. Blandt tilhørerene var det flere som hadde benyttet seg av tilbudet og var meget fornøyd med denne lånemuligheten