Årsmøte i Senior Norge 16. november 2020

Bærum lokallag kan stille med 2 delegater i henhold til sitt medlemstall. Det er mange aktuelle saker som skal behandles. Kanskje den viktigste er: Hvordan øke medlemsmassen?

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene om saker dere brenner for og som dere ønsker skal behandles sentralt.

Gode idéer og forslag ønskes også.

Ris og ros kan også komme godt med for en landsdekkende organisasjon som ikke akkurat opplever den helt store deltagelse fra medlemmenes side. Regner med at du gjerne vil vite hva du for igjen for medlemskontingenten.

Det skjer mye positivt innen organisasjonen, men dessverre ligger informasjonsflyten i «dvale» grunnet begrenset kapasitet sentralt. Dette er noe av de vi som lokallag ønsker å gjøre noe med. Vi kommer tilbake til dette med mer informasjon etter hvert.