Asker trenger en frittstående eldrerevisjon nå • Budstikka

Kilde: Asker trenger en frittstående eldrerevisjon nå • Budstikka

Av Axel Wannag, Senior Norge Asker, publisert 29. januar 2020, kl 07:10

Asker kommunes omdømme som en trygg kommune å leve i for gamle som blir syke og omsorgstrengende er i fritt fall. Vi er nå blitt presentert omsorgssvikten som Marie-Louise von Heimburg Graf, innlagt på Bråset bo- og omsorgssenter (A-magasinet nr. 4, 2020), var utsatt for.

Dette i tillegg til at kommuneplanen varsler planlagte nedskjæringer og servicereduksjon for de omsorgstrengende i tiden som kommer. Hvilket er stikk i strid med regjeringens planer for en eldreomsorg med bedre kvalitet (Stortingsmeldingen «Leve hele livet» 2018).

Overlatt ansvaret

Det virker som om hverken kommunens politikere eller øverste administrasjon kjenner de sanne forholdene i eldreomsorgens frontlinje, slik eldreomsorgen drives i daglig praksis.

Det enkelte tjenestested synes overlatt ansvaret alene for å sikre at lovverkets krav til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, pasient- og brukersikkerhet, inkludert tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter hos personalet, kan etterleves.

Overvåke eldreomsorgen

Det er derfor på høy tid at Asker etablerer sin egen frittstående eldrerevisjon/-ombud hvis oppgave, à la Riksrevisjonen, er å overvåke hvordan systemene for eldreomsorgen i Asker virker i praksis. Slike forslag har eksistert tidligere i politiske partier i Asker, men ikke fått gjennomslag. Resultatet ser vi nå.

Vi bør ikke oppleve flere unødvendige dødsfall i Askers eldreomsorg.

De partiene som har ønsket en eldrerevison/-ombud tidligere, bes ta saken opp igjen.