Husarrest for utsatte grupper?

Senior Norge Bærum har et innlegg i dgense Asker og Bærum Budstikke om situasjonen for utsatte grupper etter at Covid-19 viruset er kommet under kontroll.

Teksten kan leses her:

Korona viruset fase 2 – «Husarrest» for utsatte grupper?

Av Per-Nygaard-Østby, leder Senior Norge, Bærum

Hvordan skal Bærum kommune ta hånd om utsatte og sårbare grupper som må beskyttes mot koronasmitte når man reduserer på smitteverntiltakene?

Store deler av det norske samfunnet har vært nedstengt siden 12. mars for å bekjempe spredning av COVID-19 viruset. De økonomiske og menneskelige kostnadene er betydelige. Smitteverntiltakene kan ikke fortsette i særlig lang tid til før det blir gjort store skader på samfunnet. Foreløpig er tiltakene forlenget til over påske. Hvorvidt det blir ytterligere forlengelser gjenstår å se.

Det er urealistisk å tro at den omfattende nedstengningen av samfunnet kan pågå til koronaviruset er ufarliggjort eller forsvunnet for godt. I et ukjent antall måneder fremover vil det derfor være risiko for at eldre og andre utsatte grupper kan smittes. Prosessen tilbake til normalen må følgelig innbefatte tiltak for å skjerme disse gruppene.

Det vil være problematisk å be om eller pålegge utsatte grupper å isolere seg i en lang periode fremover (sosial distansering). Forskning viser at ulike former for isolasjon er en stor belastning. Konsekvensene kan bli store dersom man ikke har en god plan for hvordan man skal hjelpe og støtte de som i tiden fremover må spesielt beskyttes mot smitte.  For å sette oss inn i situasjonen kan vi bare begynne med oss selv – allerede i dag føler vi vel alle litt på den psykiske belastningen. Skulle vi måtte leve på denne måten frem til over sommeren (eller lengre), vil nok de fleste slite.

Personer i de utsatte gruppene må derfor ikke bli overlatt til seg selv. Kraftfulle og effektive hjelpe- og støttetiltak vil være nødvendige for at «medisinen ikke skal gjøre mer skade enn sykdommen».  Dette blir en utfordring for Bærum kommune.  Antall personer som trenger hjelp og støtte vil være mange, og arbeidsbelastningen for kommunens pleie- og omsorgspersonale vil øke betraktelig.

Dette kan ikke løses på forsvarlig vis ved å skyve ansvaret over på frivilligheten eller ved å peke på muligheter for å anvende velferdsteknologi. Bærum kommune må utarbeide en robust tiltaksplan som tar behørig hensyn til disse «klientenes» fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov i en eventuell isolasjonsperiode. Viktige premissleverandører i denne planleggingen vil være Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse samt de organisasjoner som representerer seniorer, ulike utsatte grupper, pårørende, osv. Planleggingsarbeidet må settes i gang snarest.

At planen har et robust økonomisk fundament vil være spesielt viktig. Staten bruker nå enorme beløp på å bekjempe viruset og de skadevirkningene tiltakene påfører samfunnet.  Vi håper at viljen til å stille opp med penger ikke «fordamper» når man går over i neste fase – hvor det er eldre og utsatte grupper som vil måtte ta en stor del av belastningen. Bærum kommune må sikre det økonomiske handlingsrommet som er nødvendig. Det vil være uverdig hvis ikke personer i risikogruppene skal kunne ha en anstendig livskvalitet – inntil de også kan vende tilbake til et normalt liv.

Referansenummer: 576374