Koronapandemien – den nye hverdagen for eldre; konferanse

Tidspunkt: 30. september, kl. 15.00 – 18:30 

Sted: Teatersalen, Asker Kulturhus:

Arrangører: Senior Norges lokalavdelinger i Bærum og i Asker

Bakgrunn: Det er en kjensgjerning at koronapandemien er særlig utfordrende for eldre, deres pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som arbeider med eldre. Hygienetiltak, mindre besøk og færre meningsfulle aktiviteter kan bidra til økt uro og angst. Aleneboende eldre kan oppleve situasjonen som vanskelig og skremmende. Ikke minst er det grunn til å frykte at sosial isolasjon og ensomhet kan forsterke fysiske og psykiske helseplager. Derfor er det nødvendig med debatt og bevisstgjøring rundt tiltakene som er satt i verk; hva har fungert godt, og hva som eventuelt ikke var forenlig med en verdig og forsvarlig praksis. Utgangspunktet er at eldres grunnleggende rettigheter må ikke bli en salderingspost, men ivaretas også i en krisetid.

Konferansen setter søkelyset på problemstillinger som er aktualisert under koronapandemien: 

  • Den sosiale hverdagen og livsvilkår for eldre generelt
  • Hverdagen for eldre på sykehjem og omsorgsboliger, kontakt med familie og pårørende
  • En verdig og forsvarlig eldreomsorg – tilgang til gode helse- og spesialisttjenester.

Gunnar Tveiten, leder Senior Norge Asker og Cecilie Lindgren, leder for utvalget for velferd, Asker kommune, ønsker velkommen.

Nasjonalt eldreombud Bente Lund Jacobsen og professor ved UiO, Anne Kari Tolo Heggestad er innledere. Etter deres innlegg blir det panel- og plenumsdebatt med et bredt sammensatt panel av lokalpolitikere, fagpersoner og representanter for foreningslivet. Kommunestyrerepresentant og gruppeleder Kjell Ole Heggland er PP Bærums representant i debatten. Debatten blir ledet av Petter Nome, tidl. NRK.

Du finner fullstendig program her.

Senior Norge Asker og Bærum som arrangører og Asker kommune som utleier er opptatt av å ta vare på liv og helse og følger smittevernrådene fra Kommuneoverlegen i Asker og statlige myndigheter.

Konferansen er gratis og påmelding kan gjøres her.

Påmeldte får tilsendt billett med fullstendige smittevernregler på e-post eller mobiltelefon.  Antall plasser er begrenset og inngangsbilletter tildeles etter «først-til-mølla-prinsippet».

Har du problemer med å melde på? Kontakt Per Nygaard-Østby: 90851185 eller epost: n-ostby@online.no

Konferansen vil bli streamet. Du kan se konferansen her.