Oppdatering om ståa i lokallaget Bærum

Styret i Senior Norge Bærum beklager at det har vært liten aktivitet på nettsiden det siste året. Dette skyldes nok hovedsaklig at den generelle aktivitet har vært liten som følge av at vi ikke har kunnet avholde møter. Kommunehuset er under rehabilitering og kommunen hadde ikke noe egnet lokale å tilby oss som erstatning.

Styret besluttet derfor å legge møtevirksomheten på is inntil videre. En medvirkende årsak til dette var også at fremmøtet har vært svært labert på de flesete møter.

Da det finnes et utall muligheter og tilbud å fylle tiden med er det forståelig at våre møter sliter i denne konkurransen.

Styret jobber aktivt med en del prosjekter og deltar i samfunnsdiskusjonen i Bærum.

Vårt første medlemsinfo i år er sendt ut til alle medlemmene med e-postadresser. De som ikke har mottatt dette kan henvende seg til styret så blir det ettersendt.