Vi er blitt større og sterkere. Nå heter vi Senior Norge Asker og Bærum lokallag

Torsdag 17. desember 2020 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for det nye lokallaget Senior Norge Asker og Bærum. Petter Schou, nyvalgt leder av sentralstyret i Senior Norge innledet. Årsmøtet vedtok at de to lokallagene i respektive kommuner fra årsskiftet blir slått til ett lag med felles styre, bestående av Gunnar Tveiten (leder), Per Nygaard Østby (nestleder), Marianne Arnesen (kasserer), med Ingjerd Kvalvåg Flæte, Jon Rogstad og Axel Wannag som styremedlemmer. Det nye lokallaget ønsker med dette å bli en ble en mer synlig og aktiv organisasjon som taler senior- og eldrebefolkningens sak på sentrale områder som en verdig og rettferdig eldre- og demensomsorg, å bekjempe aldersdiskriminering, sikre boliger for eldre og at eldre ikke ekskluderes grunnet omstilling i den digitale hverdagen. En særlig viktig sak blir å sette fokus på de negative følgene av koronapandemien for eldrebefolkningen og sikre korrekt og relevant informasjon i forbindelse med vaksinering.