Innkalling til Årsmøte torsdag 11. mars 2021 kl. 15:00 (nettmøte)

Innlogging Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84570994923?pwd=M3l1TTBRNEEwMU5VeXB6ZVBTQ1FBdz09

Meeting ID: 845 7099 4923

Passcode: 959169

Påmelding til: Per Nygaard-Østby: n-ostby@online.no eller 908 51 187

 1. Åpning av møtet v/Gunnar Tveiten, styreleder SN AB

Innlegg av John Kjekshus, leder i Venneforeningen av Bærum sykehus  

Spørsmål, diskusjon. 

 1. Godkjenne innkalling, dagsorden og stemmeberettigede. 
 2. Valg av møteleder, tellekorps, referent og personer til å underskrive protokoll.
 3. Godkjenning av årsmelding 2020, herunder økonomisk redegjørelse.
 4. Forslag til behandling
  1. Handlingsplan 2021, herunder budsjett 2021
  2. Bevilgning. Medlemskap Venneforeningen av Bærum Sykehus
 5. Valg 
 • Supplering av styremedlem 
 • Valg av valgkomite 
 1. Avslutning av møtet 

Gunnar Tveiten avslutter og hever den formelle delen av møtet. Etter årsmøtet vil det anledning til diskusjon og spørsmål.