Heltid – deltid på sykehjem

Vi er ikke alltid gode til å tenke defensivt. Særlig ikke når det gjelder tenkte situasjoner hvor trusselen synes fjern og som derfor ikke får prioritet blant våre grå celler! Heller ikke våre beredskapsplaner skaper nødvendig oppmerksomhet. Om en trussel blir en realitet, kommer den gjerne som en «overraskelse», og det kan bli å prioritere etter beste evne!

Hva visste vi egentlig om smittevern da Corona viruset kom snikende inn hos oss som en usynlig, ubuden gjest. De fleste måtte nok innrømme at dette visste vi lite om. Vi fikk fort lære at meget dreidde seg om å redusere den fysiske nærhet mennesker imellom.  Jo færre kontakter, jo færre muligheter til overføring av smitte.

Det har vist seg at eldre på sykehjem er en spesielt sårbar gruppe. Senter for Omsorgsforskning har gjennomført en undersøkelse i 10 forskjellige sykehjem. Den viser at til nå har det i disse sykehjemmene forekommet i alt 291 dødsfall blant pasientene. Den dødeligste måneden var i april 2020 da Coronaen tok livet av 85 på disse 10 sykehjemmene.

Det verste tilfelle var ved Villa Skaar Valstad i Eidsvold. Her ble samtlige 23 beboere smittet og 9 døde!