Innkalling til møte lokalgruppe Asker onsdag 2. juni kl 13.00

Lokalgruppe Asker – Senior Norge Asker og Bærum møter på Slemmestad innbyggertorg, Vaterlandsveien 27, Slemmestad

Dagsorden

Sak 8/2021: Godkjenning av referat fra stiftelsesmøte 5. mai 2021

Sak  9/2021: Beslutning om åpent møte «Nye boformer for eldre» Ja/nei

Sak 10/2021: Lokale saker – videre diskusjon av Handlingsplan 2021

Forslag til vedtak: Handlingsplan tas til foreløpig orientering

Sak 11/2021: Status – Temaplan for eldre

Forslag til vedtak: Tas til orientering

Sak 11/2021: Orienteringer

  • Ref eldrerådsmøte 27. mai.
  • Ref. Landsmøte Senior Norge 26.mai

Sak 12/2021: Eventuelt- Neste møte

Vel møtt!