Lokalgruppe Asker | Senior Norge Asker og Bærum – Innkalling til møte 5. mai kl. 19.30

Nytt møte lokalgruppe Asker – Senior Norge Asker og Bærum onsdag 5. mai kl. 19.30-21.00 på Zoom.

Innlogging Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/83636455181?pwd=K2R0cys5ZnAyVW84Q1p3aFhoemFKdz09

MøteID: 836 3645 5181

Passord: 626131

Agenda

Sak 5/2021: Godkjenning av referat fra stiftelsesmøte 8. april 2021

Sak 2/2021: Lokale saker – videre diskusjon av Handlingsplan 2021, herunder Eldrerådet og samarbeid med Demensforeningen

Sak 3/2021: Medlemsverving

Sak 6/2021: Status – Temaplan for eldre, herunder referat fra dialogmøte 15. april

Sak 7/2021: Eventuelt- Neste møte