Ny Podcast SUPERSENIOR50+ er lansert.

Den suksessfulle podcastduoen John John og Rebekka er tilbake – og lanserer sin nye podcastserie SUPERSENIOR50+!  

Det finnes i dag ca. 1 million mennesker i Norge, mellom 50 og 67 år. De kalles for de yngre seniorene. 50+ gruppen vokser så raskt at samfunnet vil bli mer og mer farget av og påvirket av den voksende gruppen av seniorer. Seniorinfluencerne John John og Rebekka har derfor satt seg som mål å hjelpe de som er 50+ og alle andre seniorer i landet vårt – til å “knekke koden” for å oppnå det gode liv, bevare en god helse og bli en ekte SUPERSENIOR – som igjen vil gi store positive ringvirkninger ut i samfunnet! 

Med åpent sinn, ærlighet, masse nysgjerrighet og deres velkjente humor så undersøker de seniorlivet nærmere! De møter inspirerende seniorer på veien som virkelig overrasker – og som viser at 50+ livet er mye morsommere å leve enn mange kanskje tror.

FOR Å LYTTE PÅ SUPERSENIOR50+ med John John og Rebekka: https://open.spotify.com/show/14srah2SV9ecnsaOugJW00?si=wqdzHMvYRwq9glbj2H9ZIQ

FAKTA: En 50+ person defineres som en senior av staten og personer mellom 50 og 67 kalles for de yngre seniorene, ifølge Statens seniorråd. Eldre seniorer er de over 67 år, og er kanskje de vi vanligvis tenker på som seniorer og de vi tradisjonelt definerer som pensjonister.