Svært skuffende fra regjeringen:

Som vi spådde ble tannhelseløftene lagt «på loftet» denne gangen også:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum leverte på mandag regjeringens tilleggsproposisjon for Statsbudsjett 2022. Forslaget innebærer en reell svekkelse av tannhelseområdet.

Dette er svært skuffende og overraskende svakt, sier en oppgitt Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforeningen. – Vi er blitt hørt på med et halvt øre. Opplagte kutt har ikke medført nødvendige styrkninger for folketrygden, istedenfor forsvinner pengene i et sort hull.

Særlig overraskende er det at Støre-regjeringen viderefører det foreslåtte kuttet fra Solberg-regjeringen i folketrygdens stønadsordning. NTF påpekte på budsjetthøringen på Stortinget viktigheten av å reversere underreguleringen av takstene i folketrygdens stønadsordning. Denne ordningen er avgjørende for mange pasienter og bidrar til at flere har mulighet til å gjennomføre nødvendig tannbehandling. Etter en helhetlig gjennomgang ville en også bedre sett hvordan en på sikt kan styrke og forbedre ordningen.

Forventet prisøkning er 2,6%, mens satsene for tannbehandling justeres med 1,7%. De mellomliggende 0,9% tilsvarer 20 millioner kroner i reell underregulering. Gjennom 8 år har Solbergregjeringen spart, underregulert og omplassert midler i tannhelsetjenestene for nær 600 millioner kroner. Nå følger Regjering Støre i samme spor.

– Nå må vanlige folk, i tillegg til de mange sårbare, ta regningen i form av økte egenandeler, sier en uforstående president Steinum. – Å hente inn disse 20 millionene fra de frigitte 37 millionene er så opplagt at en må undres på hva regjeringen har tenkt?

NTF vil sende inn nye innspill til stortingets videre behandling av statsbudsjett og følger opp de relevante opposisjonspartiene.

NTFs Tidende: nyheter/2021-11-09