ET LUNSJ-WEBINAR FOR DEG SOM ØNSKER Å BLI TRYGGERE PÅ EGET MUNNSTELL

Webinaret retter seg til deg som person/pasient og til deg som jobber innen eldreomsorgen og som ønsker bredere kunnskap om munnhelse, forebygging og munnpleie hos den eldre pasienten, men kan også være nyttig for øvrig pleiepersonell

Denne våren har vi i samarbeid med sykepleier Gunvor Svendsli, gleden av å invitere deg til et gratis webinar der du vil få god innføring i munnpleie og hvordan du som pleiepersonell kan bidra til å sikre en god munnhelse for dine eldre pasienter.

Du vil også få en gjennomgang og oppdatering på Duraphat® 5mg/g tann- pasta og ikke minst lære mer om når det er hensiktsmessig å starte den fore- byggende behandlingen med Duraphat® 5mg/g tannpasta.

“Ivaretakelse av munnhelse til eldre er viktig for å forebygge sykdommer, samt opprettholde og forbedre livskvalitet.”

Gå inn på colgate.easysignup.com og klikk på Norge eller følg denne linken til registreing:

Du vil få din påmelding bekreftet på mail. Selve linken til webinaret vil bli sendt deg på mail dagen før webinaret. Denne linken kan du da klikke på og du kommer rett inn i webinaret

Vi ser frem til å motta din påmelding!

Med vennlig hilsen
Colgate Professional v/ Åse Maria Riksen