Åpent debattmøte om «Nye trygge boformer for eldre.

Asker og Bærum lokallag av Senior Norge ønsker å sette søkelys på boformer som kan gi eldre en trygg og god alderdom. Viktige forhold av betydning for de eldres valg av bolig inn i alderdommen, kan være tilgjengelighet, selvstendighet, sosiale fellesaktiviteter, trygge relasjoner i nabolaget, nærhet til tjenester og gjenkjennbare omgivelser.

Vi spør:

Er våre reguleringsplaner spesielt alders vennlige og tilpasset behovene? 

Hva kan vi forvente av kommunale botilbud sett opp mot både behov, krav og ønsker for å kunne bo hjemme så lenge som mulig? 

Finnes det alternativer i dagens reguleringsplaner? Hva med morgendagen?

Overordnede retningslinjer for fremtidens boligutvikling, strenge miljøkrav med planer for redusert privatbilisme, kolliderer lett med de eldres behov. Hvordan kan dette best løses. 

Problemstillingene vurderes og kommenteres fra forskjellige ståsteder. 

Senior Norge Asker og Bærum reiser spørsmålene  i debattmøtet om «Nye trygge boformer for eldre»

Møtet avholdesTorsdag 4. mai 2023, kl. 17:00 i Kunnskapshjørnet i

den nyrenoverte kommunegården i Sandvika.

Både politikere, eiendomsutviklere, beslutningstakere og innbyggere er invitert til meningsutveksling og debatt. 

Vel møtt.

Programmet 4 mai ser slik ut:

17:00 – 17:10 Velkommen v/Jon Rogstad, Styreleder, Senior Norge

17:10 – 17:20 Introduksjon av paneldeltagerne og info om opplegget 

v/ordstyrer Tor Christian Bakken

17:20 – 17:30 Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog

17:30 – 17:40 Videopresentasjon av Grorudhaugen (Christine Nordby)

17:40 – 17:50 Johannes Rivertz, ABBL

17:50 – 18:00 Holt Eiendom v/Bente Holt Håkonsen

18:00 – 18:10 OBOS v/Ida Strøm

18:10 – 18:20 Pause m/bevertning

18:20 – 19:30 Paneldebatt med representanter fra partiene, boligutviklere og kommunale utvalg

19:30 Oppsummering og sammendrag v/ordstyrer Tor Christian Bakken

Vel hjem v/ Jon Rogstad

Vi håper du ser vårt initiativ som viktig og at du vil finne tid til å delta på møtet. Av hensyn til forberedelsene ber vi om påmelding innen 3 mai 2023 kl 1200. Påmelding kan skje til   n-ostby@online.no eller til tlf. 908 51 187.