Innkalling til Årsmøte 2023

Møtet avholdes tirsdag 28., kl. !9:00 tirsdag 28. mars 2023 kl. 1900 i Kommunegården i Sandvika, Arnold Haugelandsplass 10

I forkant av møtet avholdes et åpent møte med tema: «Hva skjer med sykehustilbudet i Asker og Bærum». Se eget innlegg på nettsiden.

1. Åpning av møtet.

2. Godkjenne innkalling, Dagsorden og stemmeberettigede.

3. Valg av møteleder, Referent/ Protokoll, personer til å underskrive

protokoll.

4 Godkjenne årsmelding og regnskap for 2022.

5 Forslag til behandling

Handlingsplan for 2023 Verving

Flere og Trygge boformer for eldre

Bekjempe alderisme

Omsorgs /Rekruteringssituasjonen

6 Valg

Styre 

Delegat til Landsmøtet i Senior Norge

7 Avslutning av møtet.