Invitasjon til Åpent møte

«HVA SKJER MED SYKHUSTILBUDET I ASKER OG BÆRUM?» 

Sted: Kunnskapshjørnet i nye Kommunegården i Sandvika,                                                     Arnold Haukelands plass 10

Tid: Tirsdag 28. mars 2023 kl.17.00 – 18:45 

17.00: Velkommen v/styret i Senior Norge Asker og Bærum

                  17.05: Admin. direktør Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll: 

                              «Økonomi i Vestre Viken HF og nytt sykehus i Drammen»

                  17.20: Innlegg fra Bente Stein Mathiesen, Bærum sykehus 

                             Venneforening (tidl. stortingsrepr. H)    

                  17.35 – 18.40: Panel- og plenumsdebatt. Følgende deltar i panelet:

  • Cecilie Lindgren (H), leder Utvalg for Velferd, Aske kommunestyre          
  • Kjell Maartmann-Moe, gruppeleder AP Bærum kommunestyre
  • Kjell Ove Heggland, gruppeleder PP Bærum kommunestyre
  • Tom Frost, Norsk Sykepleierforbund, Vestre Viken HF

Spørsmål og innlegg fra salen. 

                   18.45: Avslutning