Invitasjon til åpent debattmøte torsdag 23 november 2023, kl. 17.00 – 19.00.        

Sted: Kulturhjørnet, Asker innbyggertorg      

«Nytt kommunestyre – men hvordan blir eldrepolitikken fremover?» 

Vi vet – etter mange avisinnlegg – at eldreomsorgen slett ikke alltid fungerer godt nok. 

Med den vekt partiene la på eldreomsorgen i valgkampen, er vi som innbyggere nå spente på hva vi i praksis kan forvente oss de neste fire årene. 

Senior Norge Asker og Bærum har på forhånd stilt partiene følgende spørsmål som ønskes diskutert og besvart:

  • Hvordan skal «hjelp når du trenger det-løftet innfris? Hvordan vil partiene sikre at vi får den helsehjelpen vi trenger, når vi trenger den?
  • Hva betyr det konkret at alle skal bo trygt i eget hjem så lenge som mulig? Hvem bestemmer når det ikke er trygt lenger?
  • Hvordan vil ditt parti sikre tilstrekkelig kapasitet i hjemmetjenesten til å kunne levere gode hjemmetjenester til alle hjemmeboende eldre med oppfølgingsbehov?
  • Hvordan vil ditt parti kvalitetssikre omsorgstjenestene?

Opplegg og møteplan: Møtet vil bli ledet av Tor Christian Bakken. tidl. debattredaktør Budstikka. 

17.00 – 17:05: Velkommen v/ sentralstyreleder i Senior Norge Jon Rogstad 

17.05 – 17.15: Rona Therese Reistad, leder av Frelsesarmeens eldreomsorg i Oslo. «Virkelighetsbeskrivelsen. Hva ser Frelsesarmeen i sitt daglige virke blant de eldre»?     

17.15 – 17:25: Rådgiver Veslemøy Lerheim Risnes, Asker kommune: «Vedtatte satsinger i eldrepolitikken i årene som kommer.                      

17:25 – 18:00: Politkkerpanel: 3 minutters innlegg fra representanter for partiene i Utvalg for Velferd med utgangspunkt i spørsmålene over. Innleggene fra politikkerne vil gi grunnlaget for den påfølgende diskusjonen, hvor tilhørerne også vil delta. Følgende har bekreftet deltagelse: Lindgren (H), ute. leder Nygren (AP), Bultingsrud (V), Ståhl Woldseth (FrP), Dahl R, og Borg Kjølseth (SV). En representant for Pensjonistpartiet vil også delta.                                                                                                    

18.00 – 18:05 Beinstrekk

18:05 – 19:00 Åpen diskusjon i plenum, som åpner med at Anders Fosen, Fagforbundet og Kristin Steinar, Sykepleierforbundet i Asker, leder Tone Bye, organisasjonen Livsglede for Eldre kommenterer på innleggene fra politikkerne på bakgrunn av egne erfaringer. Deretter åpnes for spørsmål, synspunkter og erfaringer fra salen.