«Nye koster – blir det ny giv i eldrepolitikken?»                                                                  31. oktober 2023 – kl. 17.00 – 19.00 Sted: Kunnskapshjørnet, Kommunegården, Sandvika     

Møtet fant sted i Kunnskapshjørnet, kommunehuset i Sandvika, tirsdag 31. oktober kl. 17:00.

Bærum kommunes fokus på prosjektet «Et Aldersvennlig Bærum», skisserer ønsker for en trygg og trivelig alderdom, men vi vet lite om målsetninger og konkrete tiltak som planlegges igangsatt de neste fire årene. 

Senior Norge Asker og Bærum har som parti- og livssynsnøytral frivillig organisasjon, et sterkt engasjement i mange av sakene som berører eldre og seniorer. På linje med mange av Bærumsinnbyggere, er vi opptatt av hvilke konkrete løsninger på høyst reelle utfordringer de nyvalgte kommunepolitikerne ser for seg for å oppnå målsetningen om «Et Aldersvennlig Bærum”.For å få svar på dette har vi invitert de politiske partiene til etåpent  møte for å diskutere følgende spørsmål:

  • Hva vil  skje i eldreomsorgen de neste fire årene?
  • Hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet til å kunne levere tilfredsstillende hjemmetjenester til alle hjemmeboende eldre med oppfølgningsbehov? 
  • Hva betyr det konkret at alle skal bo trygt i egen bolig så lenge som mulig?  
  • Hva innebærer «hjelp når du trenger det-løftet»? Hvordan vil ditt parti oppfylle det?                                                                                                                                                                
  • Hvordan kvalitetssikre tjenestene?

Referat følger snart. Foreløbig kan en en video fra møtet sees her