Vårt møte om Nye trygge boformer for eldre torsdag 4. mai.

Vi avholdt møte om Nye trygge boformer for eldre i Kommunehuset i Sandvika 4. mai. Det var ca. 60 fremmøtte og alle partiene var representert, inklusive Bærums ordfører.

Det ble en heftig debatt og det syntes som om politkerne fortsatt prioriterer knutepunktsutbygning og ikke helt har forstått nødvendigheten av å bygge egnede boliger for eldre. Tilbakemeldingene har vært udelt positive. Møtet satte fokus på en svært viktig sak for kommunens innbyggere. Mer utførlig referat vil følge. Ved å klikke på denne linken kan du se en kort video fra møtet. Senior Norge Asker og Bærum vil arbeide videre med denne viktige saken.