Kategori Årsmøte

Innkalling til Årsmøte 10. mars kl 18.00

Senior Norge Asker og Bærum - Årsmøte

Det innkalles til Årsmøte i Senior Norge Asker og Bærum torsdag 10. mars 2022 KL.18:00 på Kafeen – Asker innbyggertorg, Kulturhuset  Påmelding til: Per Nygaard-Østby: n-ostby@online.no eller 908 51 187. Varighet: 2 t Se vedlagt Dagsorden og Årsmelding under.

Årsmøtedokumenter

Nedenunder følger årsmøtedokumentene: Dagsorden for årsmøtet 12. mars 2019 Godkjenne innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent pluss minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder Godkjenne årsberetning og regnskap. Budsjett for 2019 er ikke aktuelt…

Medlems- og årsmøte 2018

    Årsmøtet ble innledet med et veldig interessant foredrag av Anne Frodahl om hørsel og problemene ved nedsatt hørsel. Hun representeret HLF (Hørselhemmedes landsforbund). Denne har 60 000 medlemmer og 200 lokallg. Hver torsdag mellom kl. 12 og 14…