Kategori Handlingsplaner

Handlingsplan for 2021 til orientering

Senior Norge Asker og Bærum - Hanlingsplan

Handlingsplan Senior Norge Asker og Bærum 2021 Senior Norge Asker og Bærum gikk sammen til ett felles lokallag på ekstraordinært årsmøte 17. desember 2020. Det ble valgt et felles styre med følgende sammensetning: Gunnar Tveiten (leder), Per Nygaard-Østby (nestleder), Marianne…