Medlem

Medlemsnytt


Hei – har du e-post?

For å kommunisere bedre og billigere er vi avhengige av å nå ut til så mange som mulig via internett. Vi har bare e-post adresser til 20 prosent av våre medlemmer, mens rundt 85 prosent av befolkningen har tilgang til internett.

Har du en e-post adresse, ber vi deg sende den til oss ved å fylle ut skjemaet under, så vi du få fremtidig informasjon fra Seniorsaken på e-post.

Send oss en melding

Har du fått ny epostadresse send den til oss!

Styremøter

Møtene avholdes for tiden på Zoom. Ønsker du å delta, sjekk først om møtestedet er flyttet. Se etter i vår kalender.

Referater

Dagsordener og referater fra styremøter, du finner alle her.