Senior Norge Asker og Bærum desember 2020

Senior Norge Asker 2018

Senior Norge Asker fortsetter med tre styremedlemmer i en overgangsperiode, under administrasjon av Senior Norge sentralt. Dagens styre utgjør ikke et fullverdig styre, da ingen av dem kan påta seg å være styreleder på grunn av andre krevende forpliktelser.

Handlingsplan 2016

Senior Norge Asker har som prioritet 1 å øke medlemstallet. Dette vil vi arbeide på ved å synliggjøre Senior Norge i Asker kommune, så alle seniorer vet hva Senior Norge står for.

Senior Norge Asker vil på lokalt plan følge opp Senior Norges fanesaker om seniorøkonomi, alders- og yrkesdiskriminering, seniorboliger og helse og omsorg.

Senior Norge Asker vil avholde månedlige styremøter.

Senior Norge Asker vil avholde medlems- og åpne møter, så ofte som dette er praktisk og økonomisk mulig.

Senior Norge Asker vil følge opp kommunens arbeid i eldresaker, og vil fortsette det gode samarbeid som er etablert med eldrerådet.

Senior Norge Asker vil intensivere samarbeidet med Asker kommune. Senior Norge Asker vil konsolidere lagets økonomi, gjennom hard budsjettstyring.

Historien

Senior Norge Asker ble stiftet 13. november 2014, da som Seniorsaken Asker og hadde i 2016 ca. 250 medlemmer.

Les Signert protokoll fra Stiftelsesmøtet.