Medlemsservice

Tlf: 22 12 18 90
askerogbaerum@seniornorge.org

Medlemskap

Enkeltmedlem:kr 390,- pr. år
Familiemedlemskap:kr 490,- pr. år

Styret

Følgende personer ble valgt til styre i nye Senior Norge Asker og Bærum på ekstraordinært årsmøte 17. desember 2020.

Gunnar Tveiten

Gunnar Tveiten

Styreleder

Mobil: 959 29 972
askerogbaerum@seniornorge.org

Per Nygaard-Østby

Per Nygaard-Østby

Nestleder

Mobil: 908 51 187
n-ostby@online.no

Marianne Arnesen

Marianne Arnesen

Kasserer

Mobil: 901 20 601
pus1940@gmail.com

Anne-Lisa Clausen

Anne-Lisa Clausen

Styremedlem

Mobil: 991 01 011

Jon Rogstad

Jon Rogstad

Styremedlem

Mobil: 957 59 391
jon-rogs@online.no

Axel Wannag

Axel Wannag

Styremedlem

Mobil: 900 31 209
axel@wannag.no

Kontaktskjema

Ta gjerne kontakt med oss ved å sende inn skjemaet.